Gemeenten

Hulpmiddelen worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door gemeenten in bruikleen of in eigendom verstrekt aan haar inwoners. Wanneer hulpmiddelen in eigendom worden verstrekt, worden deze na inzet bij een cliënt niet opnieuw ingezet. Dit in tegenstelling tot verstrekkingen in bruikleen waarbij de hulpmiddelen meerdere keren bij verschillende cliënten ingezet worden. Dit heeft niet alleen als voordeel dat serieuze kostenbesparingen behaald kunnen worden, maar ook dat er grote stappen richting een duurzame economie worden gezet.

Om tot een herverstrekking van een hulpmiddel over te gaan, is een grondige reiniging, reparatie, opslag en een goede registratie van de hulpmiddelen van belang. Immers, wanneer in bruikleen verstrekte hulpmiddelen zoekraken, kunnen zij niet meer bij verschillende cliënten worden ingezet waardoor er veel waarde verloren gaat. Zorgdepot kan gemeenten ondersteunen in het beheren van haar hulpmiddelen en biedt als onafhankelijke partij dé uitkomst richting een duurzame economie.

Door onze jarenlange ervaring als depothouder weten wij precies wat wij moeten doen om een hulpmiddel in een technische nieuwstaat te verkrijgen. Onze speciale ISO-gecertificeerde wasmachines zorgen voor een grondige reiniging van de hulpmiddelen. Daarnaast zorgt ons uitgebreide ICT-systeem ervoor dat u altijd, real-time, beschikt over actuele informatie over elk hulpmiddel, zowel uitstaand als in depot. In ons systeem worden alle afspraken met leveranciers, communicatie en verzoeken (leveringen, afkeuringen, ophaalverzoeken, reparaties en klachten) vastgelegd.

Dat wij de kwaliteit van onze diensten alsmede de beveiliging van de opgeslagen informatie uiterst serieus nemen, is te zien aan onze ISO 9001 en ISO 27001 certificeringen. Met Zorgdepot bent u verzekerd van een snel en goed beheer van uw hulpmiddelen.

ZORGDEPOT – SNEL EN GOED GEREGELD.